Data storage

Home / Products & Services / Data storage

Belangrijke informatie zoals systeem en gegevens back-ups worden bijgehouden op een veilige plaats, weg van uw bedrijfspand. Op aanvraag kunnen de back-ups 24/24 en 7/7 terug opgevraagd worden.

Onze opslagplaats is beveiligd met speciale middelen zoals menselijke & camera bewaking, afsluiting onder hoogspanning, brandveilige wanden en een gespecialiseerde brandalarm en sproeisysteem.

Op geregelde tijdstippen herzien we ons Bedrijf Rampenplan om ongevallen en rampen het hoofd te bieden.